شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳
۰۸:۵۵:۴۰

انتصاب اعضا و رؤسای کمیته های تخصصی ستاد انتخابات استان اصفهان

دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان، با صدور احكامی جداگانه رؤسا و اعضای كميته های ستاد انتخابات ششمين دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمين دوره مجلس شورای اسلامی در استان را منصوب کرد.

دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان، با صدور احکامی جداگانه رؤسا و اعضای کمیته های ستاد انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان را منصوب کرد.

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲