دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲
۱۰:۳۶:۱۳

۵۵ هزار نفر در شهرستان شهرضا زیر پوشش بیمه سلامت هستند

۵۵ هزار نفر در شهرستان شهرضا زیر پوشش بیمه سلامت هستند

۲۳ مرداد ۱۴۰۲