پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۰۷:۱۰

نمایشگاه و بازارچه مشاغل خانگی در کاروانسرای امین آباد شهرضا افتتاح شد

نمایشگاه و بازارچه مشاغل خانگی در کاروانسرای امین آباد شهرضا افتتاح شد

۱۷ تیر ۱۴۰۲