نشست مسئولان روابط عمومی فرمانداری های استان برگزار شد.

نشست مسئولان روابط عمومی فرمانداری های استان برگزار شد.

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲