دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۸:۱۲:۳۴

نرخ رشد جمعیت در شهرضا ۲ و ۵۵ صدم است

نرخ رشد جمعیت در شهرضا ۲ و ۵۵ صدم است

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲