پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۰۰:۰۲

نخستین نشست ستاد انتخابات استان اصفهان برگزار شد‌.

نخستین نشست ستاد انتخابات استان اصفهان برگزار شد‌.

۱۷ تیر ۱۴۰۲