نخستین نشست ستاد انتخابات استان اصفهان برگزار شد‌.

نخستین نشست ستاد انتخابات استان اصفهان برگزار شد‌.

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲