پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۰۲:۴۸

فاز اول طرح نجمای مخابرات شهرستان شهرضا به بهره برداری رسید

فاز اول طرح نجمای مخابرات شهرستان شهرضا به بهره برداری رسید

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲