چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳:۲۳:۳۳

فاز اول طرح نجمای مخابرات شهرستان شهرضا به بهره برداری رسید

فاز اول طرح نجمای مخابرات شهرستان شهرضا به بهره برداری رسید

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲