چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳:۲۲:۵۵

شورای اداری

برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان شهرضا با حضور معاون محترم سیاسی,امنیتی و اجتماعی استان همزمان با آغاز هفته دولت

۱۱ شهریور ۱۴۰۲