دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۸:۲۰:۰۶

سه ملاک دسترسی آسان، تراکم جمعیت و تعادل در جانمایی شعب اخذ رأی مد نظر قرار می‌گیرد

سه ملاک دسترسی آسان، تراکم جمعیت و تعادل در جانمایی شعب اخذ رأی مد نظر قرار می‌گیرد

۶ آذر ۱۴۰۲