یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۳:۰۶:۰۷

رئیس ستاد انتخابات استان بیان کرد:صحت سنجی اطلاعات و صدور شش گواهی در مرحله پیش ثبت‌نام انتخابات مجلس

رئیس ستاد انتخابات استان بیان کرد:صحت سنجی اطلاعات و صدور شش گواهی در مرحله پیش ثبت‌نام انتخابات مجلس

۱۸ مرداد ۱۴۰۲