شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۰۸:۲۵:۵۹

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشوراز طرح ملی جهش تولید مسکن و پروژه 400واحدی جهش مسکن محله سروستان

بازدید جناب آقای مهندس نیکزاد ,رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشوراز طرح ملی جهش تولید مسکن و پروژه ۴۰۰واحدی جهش مسکن محله سروستان

۲۴ تیر ۱۴۰۲