دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
۰۰:۱۲:۴۷

دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان: فرآیند آموزش اصلاحات قانون انتخابات به صورت استانی برگزار می شود

دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان: فرآیند آموزش اصلاحات قانون انتخابات به صورت استانی برگزار می شود

۱۱ شهریور ۱۴۰۲