دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲
۱۰:۲۵:۱۳

جلسه تبیین عفاف و حجاب در فرمانداری شهرضا با حضور روسای محترم اتحادیه های صنفی

جلسه تبیین عفاف و حجاب در فرمانداری شهرضا با حضور روسای محترم اتحادیه های صنفی

۲۹ مرداد ۱۴۰۲