دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۸:۲۵:۳۴

جلسه تبیین عفاف و حجاب در فرمانداری شهرضا با حضور روسای محترم اتحادیه های صنفی

جلسه تبیین عفاف و حجاب در فرمانداری شهرضا با حضور روسای محترم اتحادیه های صنفی

۲۹ مرداد ۱۴۰۲