دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲
۰۹:۱۰:۴۳

تاکنون ۴۲ نفر در حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان در انتخابات ثبت نام کرده اند

تاکنون ۴۲ نفر در حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان در انتخابات ثبت نام کرده اند

۲۱ مرداد ۱۴۰۲