دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۸:۱۹:۳۴

بهره برداری از طرح های هفته دولت در شهرضا همراه با دیدار با خانواده شهدا با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان

بهره برداری از طرح های هفته دولت در شهرضا همراه با دیدار با خانواده شهدا با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان

۱۱ شهریور ۱۴۰۲