دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۳:۲۰:۴۸

برگزاری عهدواره استانی از قیام تا تبیین در دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

برگزاری عهدواره استانی از قیام تا تبیین در دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

۲۴ تیر ۱۴۰۲