دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲
۰۹:۳۷:۴۵

برگزاری شورای اداری شهرستان همزمان با اولین روز از هفته دولت با حضور معاون محترم سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری در فرمانداری شهرستان شهرضا

برگزاری شورای اداری شهرستان همزمان با اولین روز از هفته دولت با حضور معاون محترم سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری در فرمانداری شهرستان شهرضا

۱۱ شهریور ۱۴۰۲