شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۰۸:۰۵:۲۷

بررسی وضعیت مشارکت، تجربیات و چالش‌های چهار شهرستان استان در یازدهمین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان

بررسی وضعیت مشارکت، تجربیات و چالش‌های چهار شهرستان استان در یازدهمین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان

۴ مرداد ۱۴۰۲