دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
۰۰:۰۷:۱۷

بازدید جناب آقای مهندس نیکزاد

بازدید جناب آقای مهندس نیکزاد ,رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشوراز طرح ملی جهش تولید مسکن و پروژه ۴۰۰واحدی جهش مسکن محله سروستان

۲۴ تیر ۱۴۰۲