شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۰۸:۱۷:۵۵

بازدید جناب آقای مهندس نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از روستای مهیار

بازدید جناب آقای مهندس نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشوراز روستای امامزاده علی اکبر (ع)

۲۴ تیر ۱۴۰۲

بازدید جناب آقای مهندس نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از روستای مهیار

۲۴ تیر ۱۴۰۲