چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۸:۵۹:۳۲

انتصاب اعضا و رؤسای کمیته های تخصصی ستاد انتخابات استان اصفهان

انتصاب اعضا و رؤسای کمیته های تخصصی ستاد انتخابات استان اصفهان

۱۷ تیر ۱۴۰۲