شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۰۸:۰۸:۴۹

افتتاح باغ بادام نمونه کشوری با حضور معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداری همزمان با آغاز هفته دولت درشهرستان شهرضا

افتتاح باغ بادام نمونه کشوری با حضور معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداری همزمان با آغاز هفته دولت درشهرستان شهرضا

۱۱ شهریور ۱۴۰۲