دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۳:۵۳:۵۲

ارتباط تلفنی مردمی با فرماندار شهرستان شهرضا جناب آقای جعفری 🔺از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱)

ارتباط تلفنی مردمی با فرماندار
شهرستان شهرضا جناب آقای جعفری
🔺از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱)

۳۱ مرداد ۱۴۰۲