فرمانداری شهرضا
خانه
ستاد حوادث غيرمترقبه
اهم وظايف
تشكيل جلسات كار گروه آب -كشاورزي -منابع طبيعي و تنظيم صورتجلسات و پيگيري مصوبات
برقي كردن چاه هاي كشاورزي
شركت در جلسات كمسيونهاي آب و خاك-زراعت و باغباني -دام و مرتع و صنايع روستايي به عنوان عضو ثابت
پيگيري در تصويب طرح هاي آبي خاكي و آب خيز داري و اجراي آن
بر آورد خسارات ناشي از خشكسالي و حوادث شهري
عضو ثابت كمسيون 5نفره شهرستان و توزيع اعتبارات تخصصي و نظارت
مقابله با حوادث غير متقربه سيل و خشكسالي و غيره
پيگيري امورات مختلف كشاورزان و هماهنگي با ارگانهاي ذيربط
توزيع اعتبارات بخش مسكن ستاد حوادث با ساير اعضا
پيگيري در شناسايي و تصويب طرحهاي آبي خاكي و تأمين اعتبار و اجرا
عضو ثابت كمسيون ماده 34شهرستان
عضو ثابت كمسيون آب مازاد شهرستان
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/23
تعداد بازدید: 7574
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal