پنج شنبه 09 بهمن ماه 1393
ورود | عضويت
 
 

باسمه تعالی

1.       نام و نام خانوادگی مسئول آموزشکده :

خانم مریم عموهادی  -  کارشناس ارشد فیزیک

2.    منتخب شرح وظایف و خدمات :

1.       رعایت دقیق موازین اسلامی و شرعی در انجام وظایف مربوط

2.       مراقبت مستمر به منظور هرچه بیشتر اسلامی نمودن محیط مرکز آموزشکده فنی حرفه ای بر اساس رهنمودهای شرع مقدس اسلام و ولایت فقیه

3.       مراقبت در حفظ ساختمان و کلیه لوازم موجود و جلوگیری از مصرف بیهوده بیت المال و احساس مسئولیت شرعی در این زمینه

4.     نظارت بر انجام تقویت روح وحدت اسلامی به وسیله حرکت در خط امام و ولایت فقیه در بین دانشجویان و کارکنان و مدرسان و اتخاذ تصمیمات مقتضی به منظور جلوگیری از هر گونه تفرقه و گروه گرائی

5.       تشکیل شوراها حداقل ماهانه و شورای انضباطی به منظور اتخاذ تصمیمات لازم در زمینه اداره امور پرورشی ، آموزشی و اداری.

6.       نظارت مستقیم در تهیه و تنظیم دفتر اموال

7.       نظارت بر تنظیم پرونده پرسنلی برای کارکنان و مدرسان

8.       نظارت بر تنظیم پرونده تحصیلی کلیه دانشجویان از نظر تحصیل و سوابق آموزشی و سایر اطلاعات مورد نیاز .

9.       نظارت بر تنظیم دفاتر امتحانات ، لیست های ثبت مشخصات و ریزنمرات و اقدام به ارسال نسخه های مورد نیاز اداره متبوع مربوطه در حداقل زمان ممکن

10.   حضور در آموزشکده در مواقع عادی حداقل یک ساعت قبل از شروع کار و خروج یک ساعت پس از پایان کار روزانه  و در مواقع غیر عادی و استثنائی و در هر لحظه از شبانه روز که لازم باشد .

11.    تقسیم کار بین عوامل اجرائی و نظارت مستقیم بر کیفیت اجرای آن و ایجاد هماهنگی های لازم .

12.   همکاری با بازرسان و مدرسان ، سخنرانان اعزامی از طریق دفتر امور مدارس عالی فنی حرفه ای و سایر دفاتر و ادارات کل و تمهید مقدمات رفاهی مورد نیاز آنان در مدت اقامت در محل بر حسب لزوم .

13.    ابلاغ آئین نامه امتحانات انضباطی و سایر دستورالعمل های مورد لزوم به مدرسان و دانشجو.یان  در ابتدای سال تحصیلی .

14.    نظارت بر کیفیت کار تدریس و آموزش دانشجویان

15.    نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه و امور مالی آموزشکده و دفاع از بودجه پیشنهادی

16.   آماده سازی محیط جهت شکوفائی استعدادهای دانشجویان به نحوی که بتوانند مشکلات فردی و اجتماعی خود را در حد امکان حل و پیوسته در جهت تزکیه و حرکت علمی و اخلاقی موفق باشند .

17.    پاسخگوئی به سوالات مراجعان و انجام راهنمائی های لازم

18.    انجام سایر امور ارجاعی مربوط عند اللزوم .

 

3.  گزارش مختصری از اقدامات انجام گرفته و در دست اقدام

 

1.     با توجه به انتصاب جدید مدیریت این مرکز از تاریخ 26/6/88  مدیر احکام و ارزش های اسلامی را سرلوحه قرار داده و با حرکت در راستای خط ولایت فقیه  مهم ترین هدف را اجرای فرهنگ اصیل اسلامی در نظر گرفته وپس از  جمع آوری اطلاعات در همه ی زمینه های آموزشی ، مالی و اداری شروع به فعالیت نموده است که  اهم فعالیت های انجام شده به شرح ذیل می باشد :

2.       با توجه به جابجائی آموزشکده تلاش در جهت تجهیز هرچه مطلوب تر مکان جدید

3.       بررسی وضعیت خوابگاه و رفع نواقص و آماده سازی خوابگاه با توجه به شروع ترم در 4/7/88

4.       عقد قرارداد با آشپزخانه و نظارت بر تنظیم برنامه غذائی و تلاش در جهت بهبود کیفیت غذای دانشجویان

5.       برنامه ریزی جهت شروع سال تحصیلی

6.     تشکیل کمیته فرهنگی و برنامه ریزی جهت شروع ترم و تنظیم اردوی توجیهی دانشجویان و مراسم ویژه دفاع مقدس در خوابگاه و برگزاری مراسم متناسب با روزهای هفته .

7.       برنامه ریزی جهت تکمیل شوراهای آموزشی به طور مرتب که تاکنون 3 جلسه تشکیل شده است .

8.     تلاش در جهت بهبود سلامت دانشجویان که به این منظور برای اولین بار هنگام ثبت نام دانشجویان جدیدالورود توسط پزشک معتمد مورد معاینه قرار گرفته و برگه سلامت برای هر نفر تنظیم و به صورت محرمانه ضبط شد . همچنین مقرر شد که هر هفته روزهای یکشنبه پزشک معتمددرخوابگاه حضور یابد . در همین راستا  جهت  رفع مشکلات روانی تربیتی دانشجویان مشاور معتمد در ساعات معین در آموزشکده و خوابگاه حضور یافته که تاکنون این امر به طور چشمگیر انجام گرفته و تاثیرات مثبت فراوانی نیز داشته است .

9.       نظارت بر برنامه های آموزشی و تلاش در جهت رفع نواقص .

10.    تقسیم کار  بین کارکنان و نظارت بر حسن انجام کار .

11.    بررسی وضع امور مالی و کسب اطلاعات و تلاش در جهت اصلاح امور مالی .

12.    ارتباط مستمر با دانشجویان و در نظر گرفتن ساعت مشخص برای مراجعه آنها و تلاش در جهت رفع مشکلات مراجعین .

13.   راه اندازی سایت رایانه دانشجویان در آموزشکده و خوابگاه جهت استفاده کلاس های درس و همچنین استفاده غیر ساعات درسی دانشجویان برای انجام امور درسی .

14.    پیگیری پروزه ساخت خوابگاه آموزشکده و ساختمان به طور مستمر در کلیه جلسات اداری و محلی .

 

4. آدرس و شماره تلفن :

 

آدرس ساختمان آموزشی :

شهرضا – خیابان حافظ شرقی – خیابان 17 شهریور – ساختمان آموزشی – کد پستی 14543-86139  تلفن : 3231343-3237901- فاکس : 3244770

آدرس خوابگاه دانشجویان :

شهرضا – خیابان حافظ شرقی – ساختمان سابق فرمانداری شهرضا – تلفن : 3247799

5. آدرس وب سایت و پست الکترونیکی :

وب سایت :

WWW.SHAHREZATVTO.AC.IR

پست الکترونیکی :

    mailto:www.kharazmi.same@gmail.com

 
 

Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا