اطلاعیه شرایط و ضوابط جدید درخواست اتاق کارگری برای باغات

شرایط و ضوابط صدور مجوز اتاق های کارگری و نگهبانی برای باغاتی که در حال بهره برداری می باشند به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ میگردد: ۱_صدور مجوز اتاق کارگری و نگهبانی برای باغات مشمول بخشنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، پس از اعلام موافقت کتبی و تأیید سایت پلان توسط معاونت بهبود تولیدات […]

شرایط و ضوابط صدور مجوز اتاق های کارگری و نگهبانی برای باغاتی که در حال بهره برداری می باشند به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ میگردد:
۱_صدور مجوز اتاق کارگری و نگهبانی برای باغات مشمول بخشنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، پس از اعلام موافقت کتبی و تأیید سایت پلان توسط معاونت بهبود تولیدات گیاهی آن سازمان و رعایت نصاب های جدول ذیل (برای کلیه بندها)، در ورودی باغ و با کمترین سطح تخریب و در صورت ارایه اسناد زیر (الف تا ج) با تشخیص ضرورت توسط کمیسیون تبصره یک ماده یک امکانپذیر خواهد بود:
الف) باغاتی که دارای سند ششدانگ می باشند.
ب) باغاتی که دارای سند رسمی ششدانگ بوده لیکن به صورت مشاعی به اشخاص متعدد منتقل گردیده؛ در صورت تقاضای کلیه مالکین، در قالب یک باب اتاق کارگری و نگهبانی برای کل ششدانگ پلاک
ج) در خصوص باغات مشاعی دارای فسق اصلاحات اراضی یا کشت موقت، مشروط به اینکه از میزان فسق اولیه یا سهام اولیه واگذاری، خرد و کوچک تر نشده باشند.
۱-مساحت باغ از ۳۰۰۰تا۵۰۰۰مترمربع، مساحت مجوز تا ۱۲ مترمربع، نوع مجوز به صورت کانکس قابل حمل و بدون فونداسیون بدون مجوز انشعاب برق و گاز
۲-مساحت باغ از ۵۰۰۱تا۱۰۰۰۰متر مربع، مساحت مجوز از ۱۲ تا ۳۶ متر مربع متناسب با مساحت باغ، نوع مجوز به صورت کانکس قابل حمل و بدون فونداسیون بدون مجوز انشعاب برق و گاز
۳-مساحت باغ از ۱۰۰۰۱تا۲۵۰۰۰متر مربع، مساحت مجوز از ۲۴تا۴۰مترمربع متناسب با مساحت باغ، نوع مجوز اتاق کارگری و نگهبانی
۴-مساحت باغ از ۲۵۰۰۱تا۵۰۰۰۰متر مربع، مساحت مجوز از ۴۰ تا ۸۰ مترمربع متناسب با مساحت باغ، نوع مجوز اتاق کارگری و نگهبانی
۵-مساحت باغ از ۵۰۰۰۱تا۱۰۰۰۰۰متر مربع، مساحت مجوز از ۸۰تا۱۰۰مترمربع متناسب با مساحت باغ، نوع مجوز اتاق کارگری و نگهبانی
۶-مساحت باغ بیشتر از ۱۰۰۰۰۰متر مربع باشد مساحت مجوز به ازای هر هکتار افزایش مساحت باغ، کمیسیون می تواند ۵مترمربع به مساحت ردیف ۵ اضافه نماید، (حداکثر تا۲۰۰مترمربع)
**************************
۲_حداقل نصاب ۵۰۰۰مترمربع مورد تأکید می باشد و برای باغات با مساحت کمتر از ۳۰۰۰مترمربع مجوز صادر نشود.
۳_ردیف های ۱ و ۲ فوق نیازی به طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک نداشته و صرفأ با موافقت رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و بدون أخذ عوارض ماده دو قانون و صرفأ از طریق سامانه (ES) صادر میگردد.
۴_موافقت کمیسیون و مجوز صادر برای کل مساحت باغ مورد تقاضا بوده و در صورتیکه بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه متعاقباً به قطعات کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی قطعه بندی یا تفکیک شود، صدور مجوز جدید امکان پذیر نخواهد بود.
۵_بدلیل سایه اندازی بنا و مستحدثات و… مجوز صرفأ در یک طبقه و یک محل صادر شود.
۶_صدور مجوز برای هر مالک در هر روستا و در فواصل نزدیک تنها یک بار امکانپذیر خواهد بود.
۷_درج نقشه زمین مورد تقاضا و موقعیت دقیق اتاق کارگری با مختصات UTM در ظهر مجوزهای صادره الزامی است.
۸_از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، صدور هر گونه مجوز اتاق کارگری و نگهبانی بر روی استخرهای ذخیره آب کشاورزی و سایر طرح های موضوع بخشنامه ممنوع است. بدیهی است نظارت مستمر بر موافقت های قبل از این بخشنامه الزامی بوده و ضروری است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقدام قانونی لازم معمول گردد.
۹_باغاتی که بعد از ابلاغ این بخشنامه در اراضی شالیزار، یکپارچه سازی یا تجهیز و نوسازی شده، اراضی پایاب سدها که بدون مجوز مدیریت جهادکشاورزی شهرستان احداث شوند مشمول دریافت مجوز اتاق کارگری و نگهبانی نخواهند بود.
۱۰_در خصوص پرونده هایی که قبل از ابلاغ این بخشنامه تشکیل شده اند، حداکثر ظرف مدت دوماه ابلاغ این بخشنامه براساس ضوابط قبلی نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام و گزارش آن به دفتر حفظ کاربری این سازمان ارسال شود.
۱۱_نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیریت جهادکشاورزی، مدیریت امور اراضی و مأموران جهادکشاورزی شهرستان موظفند در راستای پیشگیری و اقدام بموقع، به طور مستمر از بدو شروع احداث یا استقرار، نظارت لازم را معمول و به محض مشاهده تغییر موقعیت یا مساحت یا تغییر به غیر از موضوع مجوز (از قبیل تبدیل کانکس به بنا، تخریب باغ، قطع اشجار، محوطه سازی، پارکینگ و…) یا هر گونه تغییر کاربری مازاد بر مجوز، ضمن صدور اخطار کتبی و توقف عملیات، در راستای مواد ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اقدام لازم معمول نمایند.

برچسب ها :
مطالب مشابه

طی حکمی از سوی مدیرعامل گاز استان،مهندس بهارلو به عنوان سرپرست جدید اداره گاز شهرضا معرفی شد

۲۰ شهریور ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهرضا، با توجه به اجرایی شدن طرح هوشمندسازی یارانه نان و ضرورت ایجاد زمینه های لازم برای ورود به مرحله ی آزادسازی قیمت گندم و آرد یارانه دار در اجرای بهینه ی طرح عظیم مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها، عناوین تخلفات احتمالی در سطح واحدهای نانوایی شهرستان به شرح ذیل می باشد:

۱_ نصب تابلوی مشخصات و نرخنامه در واحدهای نانوایی و در معرض دید خریداران الزامی می باشد.
۲_ رعایت ساعات پخت در سه شیف کاری ضروری است.
۳_ قیمت مصوب نان ساده، کنجددار و نایلون در دستگاههای کارتخوان ثبت گردیده است.
۴_ در صورت عدم مطابقت اطلاعات مندرج در دستگاه کارتخوان، نانوایان موظف به مراجعه و اصلاح اطلاعات از طریق اتحادیه صنفی و بانک عامل می باشد.
۵_ رعایت وزن و قیمت مصوب نان ساده و کنجدی طبق تابلو مشخصات ضروری است.
۶_ نانوایان موظفند دستگاه کارتخوان هوشمند را برای امکان انتخاب خرید در. اختیار مشتریان قرار دهند.
۷_ حق انتخاب نان ساده یا کنجدی در دستگاه کارتخوان هوشمند با مشتری بوده و فروش اجباری نان کنجدی تخلف صنفی محسوب می گردد.
۸_مطابقت تعداد نان خریداری شده از طریق دستگاه کارتخوان با تعداد نان عرضه شده به مشتریان ضروری بوده و مغایرت احتمالی تعداد نان تحویلی با تراکنش ثبتی در دستگاه، تخلف گرانفروشی محسوب می شود.
۹_ شهروندان محترم می توانند گزارشات و شکایات خود در زمینه تخلفات صنفی در سامانه ۱۲۴ ثبت و پیگیری نمایند.

۲۰ شهریور ۱۴۰۱

با حضور مسئولین استانی و شهرستانی بهره برداری از پروژه گاز رسانی به کارخانه های آسفالت فاز دشت جم و آریانفر و شرکا انجام شد

۱۹ شهریور ۱۴۰۱

به مناسبت هفته تعاون از تعاونی های برتر شهرستان تجلیل به عمل آمد

۱۹ شهریور ۱۴۰۱
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × یک =