شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۰۹:۴۳:۲۳

ملاقات مردمی با فرماندار

جهت ملاقات حضوری با فرماندار شهرضا روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت ۸صبح الی۱۱ در محل دفتر ایشان حضور داشته باشید.

شایان ذکر است برای هماهنگی بیشتر می توانید با شماره تماس ۵۳۲۳۲۱۰۰ تماس حاصل کنید.