سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
۰۴:۵۷:۳۷

معاونت هماهنگی امور عمرانی

سمت: معاون فرماندار
نام: احمد
نام خانوادگی: امانی

۱-نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه امور عمرانی در سطح شهرستان .

۲-فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی درچارچوب قوانین و مقررات مربوط پیرامون موضوعات خاص .

۳-نظارت عالیه بر روند مطالعات، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی سطح شهرستان در راستای اصول نظام فنی و اجرایی کشور

۴-تشکیل شوراها، کارگروه ها و کمیته های فنی و تخصصی در موضوعات مرتبط با حوزه امور عمرانی در سطح شهرستان وپیگیری اجرای مصوبات آنها

۵-نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و بخشداری های سطح شهرستان و ارزشیابی سالانه عملکرد آنان در حوزه امور عمرانی .

۶-شناسایی قابلیت ها و تنگناها وتعیین سیاستهای اجرایی و اقدامات اولویت دار و محرک توسعه شهرستان درچارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی و اسناد توسعه استان و شهرستان .

۷-نظارت بر تشکیل بانک آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه امور عمرانی سطح شهرستان .

۸-بازدید و سرکشی های دوره ای از بخش ها، شهرها و روستاهای سطح شهرستان .

۹-نظارت بر امور شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری های سطح شهرستان .

۱۰-مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه منطقه ای (در محدوده شهرستان).

۱۱-بررسی و شناخت توانمندی و استعدادهای شهرستان در جهت تأمین توسعه پایدار و تدوین برنامه های امور زیربنائی، تولیدی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی با همکاری دستگاههای اجرائی شهرستان.

۱۲-تهیه و تدوین برنامه های توسعه شهرستان در چارچوب برنامه های کلان شهرستان با هدایت و همکاری واحدهای شهرستانی.
۱۳-نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی در حوزه عمرانی.

۱۴-نظارت و مراقبت در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه ها و طرح های عمومی و عمرانی از طریق هماهنگی با فعالیت های ادارات و سازمانها.

۱۵-نظارت بر تهیه لایحه بودجه دهیاری ها و نظارت بر اجرای لایحه مصوب.

۱۶-شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندی های عمرانی شهرستان و لحاظ نمودن آن در برنامه ها و بودجه های عمرانی با توجه به اولویت های توسعه منطقه ای و در چارچوب سیاست ها و راهبردهای ملی و ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح

۱۷-انجام هماهنگی های لازم با دستگاه های اجرایی و نهادهای مستقر در حوزه شهرستان که در زمینه عمرانی مسئولیت دارند و تلفیق امکانات موجود آنها در جهت پیشبرد برنامه های عمرانی، افزایش کارایی و قابلیت های دستگاه های مزبور و پیگیری درخواست های دستگاه های مذکور عمرانی حسب مورد

۱۸-نظارت و اعمال هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها، طرح ها و پروژه ها،هدایت و پشتیبانی فنی و اجرایی

۱۹-مدیریت و اعمال هماهنگی های لازم به منظور پیش بینی، پیشگیری، کنترل و کاهش خطر پذیری حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی و تمهیدات مقتضی در جهت تسریع در کمک رسانی به آسیب دیدگان و بازشناسی مناطق خسارت دیده باهمکاری سایر دستگاه ها در چارچوب قوانین و مقررات

۲۰-بررسی و نظارت بر اعتبارات عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها و ارایه راهکار های بهبود و پیشرفت فیزیکی پروژه ها

۲۱-تشکیل جلسات ستاد سوخت شهرستان و نظارت بر تأمین و توزیع مواد سوختی شهرستان.

۲۲- پیگیری و مکاتبه در خصوص امور مربوط به مسائل عمرانی در سطح شهرستان.

۲۳-پیگیری جهت اجرای سیاستها و برنامه های تدوین شده توسط حوزه های معاونت امور عمرانی استانداری.

۲۴- نظارت بر تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مورد درخواست معاونت امور عمرانی استانداری.

۲۵-نظارت و هماهنگی لازم بر عملکرد بخشداران در حوزه های عمرانی.

۲۶-انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.

 

تلفن ارتباط با معاونت مربوطه: ۰۳۱۵۳۲۳۲۱۰۱ داخلی: ۱۶۰ شماره اتاق در فرمانداری: طبقه دوم اتاق ۱۸