چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۵۰:۴۳

مسئول روابط عمومی

 

 • بررسی و تجزیه و تحلیل مندرجات جراید و رسانه های ارتباط جمعی مرتبط با وظایف و عملکردهای فرمانداری و بخشداری ها و تهیه گزارش
 • برقراری تعامل مثبت با رسانه های خبری
 • تهیه و تنظیم برنامه ی مصاحبه های مطبوعاتی، رادیویی، تلویزیونی و تبلیغاتی برابر ضوابط تعیین شده.
 • تهیه  و تنظیم برنامه های انتشاراتی در اعیاد رسمی و مراسم ویژه با مشارکت مردم و اقشار مختلف.
 • بررسی و تهیه ی طرح های لازم به منظور انعکاس فعالیت های فرمانداری و همچنین انعکاس خواسته های اصولی مردم به فرمانداری.
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور ایجاد حسن رابطه بین ارباب رجوع و مسئولان فرمانداری و ارزیابی و لحاظ نمودن نظرات و پیشنهادات آن ها.
 • برقراری ارتباط و همکاری با دفتر روابط عمومی استانداری به منظور هماهنگ ساختن فعالیت های روابط عمومی.
 • برنامه ریزی و همکاری در خصوص تشکیل جلسات شورای اداری .
 • هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص حضور فرماندار در مجامع عمومی.
 • پی گیری و برپایی مراسم معنوی، مذهبی و ملی ( جشن و سوگواری) ویژه ی کارکنان فرمانداری و خانواده ی آنان.
 • ایجاد ارتباط مستمر با روابط عمومی ادارات به منظور آگاه سازی آنان در خصوص اهمیت انعکاس اخبار عملکردی و موفقیت های عمده ی شهرستان در حیطه ی وظایف ادارات مربوطه.
 • دریافت نظرات ، انتقادات وشکایات شهروندان از طریق نصب صندوق شکایات و پیشنهادات
 • نظر سنجی از کارکنان به منظور تعیین میزان رضایتمندی آنان از وضعیت شغلی، اداری، رفاهی و معیشتی آنان و تلاش در رفع یا بهبود وضع موجود.
 • انعکاس اخبار در حیطه ی عملکرد فرمانداری و اطلاع رسانی از طریق جراید، نشریا ت و رسانه های ارتباط جمعی.
 • نصب پارچه و پلاکارد در مناسبت های مختلف مذهبی و ملی.

تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه: ۰۳۱۵۳۲۳۲۱۰۱ داخلی: ۱۲۰ شماره اتاق در فرمانداری: طبقه همکف اتاق ۵