چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳:۰۰:۱۹

مسئول حراست

 

سمت : سرپرست حراست
نام و نام خانوادگی : علیرضا قدیری

 

  • برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی
  • مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه اموزشهای لازم به  کارکنان سازمان متبوع برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و همچنین حسن اجرای خط مشی ها و هدف های تعیین شده
  • تهیه و ابلاغ بخشنامه ها، آیین نامه ها، مقررات و توصیه های حراستی و دستور العمل های حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها .
  • برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده و انجام بررسی های مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارایه گزارش لازم.
  • کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارش مورد لزوم
  • هماهنگی باحراست استانداری
  • ضابطه‌مند نمودن، کنترل و تسهیل تردد افراد و وسائط نقلیه به اماکن و تأسیسات فرمانداری.

تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه: ۰۳۱۵۳۲۳۲۱۰۱ داخلی: ۱۴۳ شماره اتاق در فرمانداری: طبقه همکف اتاق ۱۲