شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۰۸:۱۰:۵۹

رئیس اداره فنی و امور عمرانی

 

 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه امور عمرانی در سطح شهرستان .
 • فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی درچارچوب قوانین و مقررات مربوط پیرامون موضوعات خاص .
 • نظارت عالیه بر روند مطالعات، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی سطح شهرستان در راستای اصول نظام فنی و اجرایی کشور
 • تشکیل شوراها، کارگروه ها و کمیته های فنی و تخصصی در موضوعات مرتبط با حوزه امور عمرانی در سطح شهرستان وپیگیری اجرای مصوبات آنها
 • – نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و بخشداری های سطح شهرستان و ارزشیابی سالانه عملکرد آنان در حوزه امور عمرانی .
 • شناسایی قابلیت ها و تنگناها وتعیین سیاستهای اجرایی و اقدامات اولویت دار و محرک توسعه شهرستان درچارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی و اسناد توسعه شهرستان .
 • نظارت بر تشکیل بانک آمار و اطلاعات مرتبط به حوزه امور عمرانی سطح شهرستان .
 • بازدید و سرکشی های دوره ای از بخش ها، شهرها و روستاهای سطح شهرستان .
 • نظارت بر امور شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری های سطح شهرستان .
 • مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه منطقه ای (در محدوده شهرستان).
 • بررسی و شناخت توانمندی و استعدادهای شهرستان در جهت تأمین توسعه پایدار و تدوین برنامه های امور زیربنائی، تولیدی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی با همکاری دستگاههای اجرائی شهرستان.
 • تهیه و تدوین برنامه های توسعه شهرستان در چارچوب برنامه های کلان شهرستان با هدایت و همکاری واحدهای شهرستانی.
  ۱۳-   نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی در حوزه عمرانی.
 • نظارت و مراقبت در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه ها و طرح های عمومی و عمرانی از طریق هماهنگی با فعالیت های ادارات و سازمانها.
 • شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندی های عمرانی شهرستان و لحاظ نمودن آن در برنامه ها و بودجه های عمرانی با توجه به اولویت های توسعه منطقه ای و در چارچوب سیاست ها و راهبردهای ملی و ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح
 • انجام هماهنگی های لازم با دستگاه های اجرایی و نهادهای مستقر در حوزه شهرستان که در زمینه عمرانی مسئولیت دارند و تلفیق امکانات موجود آنها در جهت پیشبرد برنامه های عمرانی، افزایش کارایی و قابلیت های دستگاه های مزبور و پیگیری درخواست های دستگاه های مذکور عمرانی حسب مورد
 • بررسی و نظارت بر اعتبارات عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها و ارایه راهکار های بهبود و پیشرفت فیزیکی پروژه ها
 • تشکیل جلسات ستاد سوخت شهرستان و نظارت بر تأمین و توزیع مواد سوختی شهرستان.
 • نظارت بر تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مورد درخواست معاونت امور عمرانی استانداری.
 • انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.

 

 

رئیس اداره: مهندس مجیدجعفری

تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه: ۰۳۱۵۳۲۳۲۱۰۱ داخلی: ۱۶۲ شماره اتاق در فرمانداری: طبقه دوم اتاق۱۷