شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۰۷:۴۴:۲۵

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
نام: داوود
نام خانوادگی: سرحدی

 • تهیه گزارشات تخصصی در حوزه‌های توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات.
 • تهیه گزارشات تخصصی در خصوص عملکرد و فعالیتهای کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت.
 • جمع‌آوری اطلاعات لازم به منظور ارزیابی طرحهای تحقیقاتی، برنامه‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات در شهرستان.
 • جمع‌آوری اطلاعات به منظور ارزیابی دستگاههای اجرایی استان در حوزه دولت الکترونیک .
 • همکاری و مشارکت در شناسایی و ساماندهی خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیک و پیگیری و نظارت بر پیاده‌سازی آنها
 • مطالعه و بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح‌های حوزه توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات.
 • پیگیری، نصب و راه اندازی نرم افزارها و سامانه ها.
 • پشتیبانی و نگهداری سامانه های الکترونیک اجرایی شده.
 • همکاری و اجرای سیاستهای ابلاغی در زمینه برگزاری انتخابات الکترونیک
 • تهیه نسخه پشتیبان ( Backup data ) از اطلاعات بصورت دوره ای و ارائه راهکارهای مربوطه
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات، همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
 • همکاری و رفع مشکلات شبکه و اشکالات سیستمی همکاران فرمانداری و بخشداریهای تابعه
 • انجام سایر امور محوله وفق مقررات

 

تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه: ۰۳۱۵۳۲۳۲۱۰۱ داخلی: ۱۷۹ شماره اتاق در فرمانداری: طبقه اول اتاق ۲۱