شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۰۹:۳۹:۵۵

دفتر فرماندار

 مسئول دفتر فرماندار:
آقای داوود غضنفری
 ۱. تنظیم وقت فرماندار جهت ملاقات با مسئولین ادارات

۲. تنظیم وقت ملاقات عمومی با هماهنگی روابط عمومی

۳. بررسی و شناسایی مشکلات و نیازهای دفتر

۴. ایجاد ارتباط تلفنی با مسئولین استان و شهرستان و سایر

۵. تنظیم وقت جلسات و سخنرانی‌های فرماندار

۶. تنظیم وقت کارشناسان جهت ملاقات با فرماندار

۷. مرتب نمودن روزنامه و برش مطالب مهم آن جهت تحویل به فرماندار

۸. ایجاد فرصت کافی برای مطالعه و بررسی طرح‌ها و مشکلات کلی شهرستان برای فرماندار

۹. یادآوری امورات مهم