دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
۰۰:۲۱:۴۴

امور یارانه ها

 

سمت: کارشناس امور حقوقی، ارزیابی عملکرد، بازرسی، رسیدگی به شکایات و یارانه ها
نام : رویا
نام خانوادگی : قرقانی

 

تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه: ۰۳۱۵۳۲۳۲۱۰۱ داخلی: ۱۷۹ شماره اتاق در فرمانداری: طبقه همکف اتاق ۴