یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۳:۳۶:۵۲

کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی

سمت : کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی
نام : سمیه
نام خانوادگی : کرمی

۱-    بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی شهرستان و ارائه گزارشهای لازم به مافوق

۲-     مطالعه و بررسی به منظور تعیین اولویت ها و نیازمندی های اجتماعی و فرهنگی منطقه

۳-     تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات و آسیب های اجتماعی و ارائه راه حل های مناسب برای رفع آن ها

۴-    بررسی و ریشه یابی عوامل ناهنجاری ها و آفات اجتماعی

۵-     ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای طرح های مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی

۶-     بررسی و ایجاد هماهنگی در تحقیقات و تبلیغات مربوط به مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر

۷-     بررسی شکایات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نیز تخلفات احتمالی آنها

۸-     پیگیری امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهای اسلامی

۹-    دبیر جلسات شورای اجتماعی ، شورای بهداشت ،‌شورای پشتیبانی سواد آموزی ، کمیته امور بانوان و جوانان پیگیری مصوبات شورای اداری و سایر جلسات

 

تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه: ۰۳۱۵۳۲۳۲۱۰۱ داخلی: ۱۷۹ شماره اتاق در فرمانداری: طبقه همکف اتاق ۳